Dychové hudobné nástroje

 1. Drevené (zobcová flauta, priečna flauta, pikola, klarinet, hoboj, fagot, kontrafagot, saxofón, anglický roh)
 2. Plechové (trúbka, lesný roh, tuba, pozauna alebo trombón)

 

Flauta zobcová (recorder) patrí medzi drevené dychové nástroje, pretože sa pôvodne vyrábal z dreva, neskôr kombináciou kovu a dreva a v súčasnosti väčšinou z plastu. Poznáme päť štandardných druhov zobcovej flauty podľa veľkosti a výškového rozsahu: sopraninová flauta – rozsah f2 až c5, sopránová flauta – rozsah c1 až d3, altová flauta – rozsah f1 až c4, tenorová flauta – rozsah c2 až f4, basová flauta – rozsah f až c3. Využívala sa v renesančnej a barokovej hudbe, neskôr ju nahradila priečna flauta. V súčasnosti sa občas objavuje aj populárnej a džezovej hudbe. Patrí medzi vynikajúce základné školské hudobné nástroje, najmä pre jednoduchosť ovládania a príjemný zvuk.

Jiří Stivín

Flauta priečna – patrí medzi drevené dychové nástroje. V súčasnosti sa vyrába takmer výlučne z kovu. Flauta sa používa v symfonickom orchestri, veľkých kapelách, dychových orchestroch, vojenských a pochodových súboroch, v komorných zoskupeniach a orchestroch, občas sa špeciálne využíva v rockovej a džezovej hudbe. Skladá sa z 3 častí: hlavica (s otvorom na pery, ktorým prúdi vzduch dovnútra), stredný diel (s klapkami, otvorenými alebo zatvorenými, na vytváranie rôznych tónov) a spodný diel.

Priečna flauta patrí medzi najstaršie hudobné nástroje a prešla svojím vývojom. Pochádza z Ázie a v Európe sa objavila v 12. storočí. Asi najvýznamnejším inovátorom tohto nástroja bol Theobald Böhm, ktorý v roku 1832 zmenil vŕtanie dierok podľa akustických pravidiel a vytvoril klapkový „Böhmov“ systém.

Typy fláut:

 • Picola – nemá tretí spodný diel a znie o oktávu vyššie. Vznikla na konci 18. storočia. Používa sa v symfonickom orchestri.
 • Sopránová – to je bežná priečna flauta.
 • Altová – je väčšia a znie o kvartu nižšie.
 • Basová – väčšia a znie o oktávu nižšie.

Klarinet (z talianskeho clarino) je drevený jednojazýčkový dychový nástroj. Zvuk vzniká tak, že prúd vzduchu z úst hráča rozochvieva bambusový plátok pripevnený na zobcovom hornom diele –  hubičke. Výška tónu sa mení zakrývaním a otváraním dierok a takzvaným prefukovaním. Tón klarinetu tvorí spojovací článok medzi pomerne chladným tónom flauty a otvoreným tónom hoboja a s oboma znie dobre. Klarinet využíva Böhmov alebo Heckelov systém klapiek. Skladá sa zo 4 častí: zobcový horný diel (hubička), krátky súdok, dve alebo len jedna stredná časť s klapkovým mechanizmom, ozvučník nelievikovitého tvaru. Klarinet môže mať rôzne ladenie (As, Es, C, B a A) a má pomerne veľký rozsah (4 oktávy).  So svojím zvláštnym zvukom sa využíva takmer vo všetkých druhoch, žánroch a štýloch, od klasickej hudby, cez populárnu až po džez.

Hoboj je drevený dychový nástroj, je dvojplátkový, ladený v C a má klapkový mechanizmus. Do rodiny hobojov patrí aj anglický roh, ktorý je väčší, nižšie ladený a s hruškovitou ozvučnicou. Poznáme tiež tzv. milostný hoboj, basový hoboj a sopraninový musette.

Fagot je drevený dychový nástroj. Je väčší a má „bručivý“ zamatový hlboký zvuk. Pomalými hlbokými tónmi dokáže vyjadriť ponurú náladu, staccatom zase komickosť a veselosť, Smerom k vyšším tónom sa jeho zvuk „zužuje a zjemňuje“. Ešte nižšie tóny dokáže vytvoriť kontrafagot. Uplatnenie fagota je tak v symfonickej i komornej hudbe.

Saxofón je dychový nástroj vyrábaný prevažne z mosadze. Nástroj bol pôvodne skonštruovaný za účelom zaplnenia medzery medzi drevenými a plechovými nástrojmi. Aj napriek tomu že má nižší rozsah ako jeho predchodca klarinet, časom získal na ešte väčšej popularite. Je využiteľný v koncertných zoskupeniach, ale aj veľkých orchestroch. Obľubu získal predovšetkým v žánroch jazzu, dychovky a rocku. Saxofón skonštruoval belgický nástrojár, flautista a klarinetista Adolphe Sax v roku 1840. Druhy: sopraninový, sopránový, altový, tenorový, barytónový, basový, kontrabasový.

Anglický roh je dychový drevený nástroj patriaci do rodiny hobojov ako jeho altový zástupca. Anglický roh znie o kvintu nižšie, než v notovom zápise, t. j. c1 v notovom zápise by bolo f. Používa sa väčšinou v symfonických orchestroch.

 

Drevené dychové nástroje – ukážky aj s odkazmi

Zobcová flauta (recorder)

 • Marcello: Concerto for recorder in d-minor 1st mv -by Kaneko

Flauta

 • Cécile Chaminade – Concertino for flute op. 107 – Duo du Rêve – Thank you Miyazawa flute
 • Claude Debussy –  Prélude à l’après-midi d’un faune (Prelúdium k Faunovmu popoludniu) – Soli: Ulla Miilmann / Kristine Vestergaar
 • Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune – Leonard Bernstein

Klarinet

Hoboj

 • W.A Mozart: Oboenkonzert C-Dur KV 314 ∙ hr-Sinfonieorchester ∙ François Leleux ∙ Andrés Orozco-Estrada
 • Fagot (basson)
 • Antonio Vivaldi – Concerto in E minor for Basson, RV 484

Saxofón

Anglický roh (Englischhorn)

Hoboj a anglický roh v Novosvetskej symfónii A. Dvořáka

 • Donizetti – Concertino for English Horn, Joseph Fiala– Concerto For English Horn And Orchestra (Music Clip)